• Standaard

Nieuws

 • Nieuw concept: MyPelvi

  Bekkenbodem training voor een sterke basis! Incontinentie of een instabiele houding?

  Lees meer
 • Vacature sport instructeur m/v

  Ben jij die enthousiaste sportieveling die onze leden begeleidt, coach en stimuleert?

  Lees meer
 • Keurmerk NL Actief

  ✅ Bij FysioFit  streven we elke dag naar het bieden van de beste sportervaring.

  Lees meer
Meer nieuws

Privacyverklaring

Privacyverklaring FysioFit

FysioFit, gevestigd aan Haaksbergerstraat 196, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

FysioFit
Haaksbergerstraat 196
7513 ED Enschede
053-4315044
receptie@fysiofit.nl

D.A.G. van Wakeren is de Functionaris gegevensbescherming van FysioFit. Hij is te bereiken via vanwakeren@proinprivacy.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FysioFit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Gezondheidsgegevens

  • Lengte

  • Gewicht

  • Vetpercentage

  • BMI

  • Blessures

  • Medisch dossier

 • IBAN

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Financiële administratie

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen

 • Lijst met contactgegevens van het lid via een app

 • Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens van onze leden

Indien een persoon zich inschrijft bij FysioFit en een lidmaatschapsovereenkomst ondertekent worden door FysioFit zogenoemde gewone persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zijn in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, IBAN en naam rekeninghouder. In het geval dat een inschrijving via een aangesloten werkgever gaat wordt ook de naam van de werkgever verwerkt. Bij het gebruik van onze diensten wordt aanvullende informatie verwerkt waaronder een pasnummer, naam van abonnement, aantal bezoeken, reserveringen voor groepslessen en financiële status bij FysioFit. Indien gewenst verwerkt FysioFit aanvullende (training)gegevens voor het opstellen van persoonlijke trainings-/voedingsschema’s waaronder lengte, gewicht, vetpercentage, BMI, blessures, doelstellingen en gekozen voeding.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FysioFit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Voor fysiotherapeutische zorgverlening

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • FysioFit analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

 • FysioFit volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

 • FysioFit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via receptie@fysiofit.nl dan verwijderen wij deze informatie.

FysioFit (fysiotherapie) verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u

 • Gezondheidsgegevens

Verwerkingsdoeleinde:

Wij verwerken bijzondere persoonsgegevens ter uitvoering van onze wettelijk plicht (Wet Op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en in het kader van zorgverlening. Door middel van de verwerking van persoonsgegevens van patiënten zijn wij in staat om een gericht behandelplan op te stellen.

Onze behandelovereenkomst fysiotherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan FysioFit de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • (Zakelijk) Telefoonnummer

 • (Zakelijk) E-mailadres

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Gezondheidsgegevens

 • Verzekeringsgegevens

 • BSN

 • ID of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door FysioFit opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Uiterlijk tot 15 jaar. Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FysioFit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Doel

Grondslag

Bewaartermijn

NAW-gegevens

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Gezondheidgegevens

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training

Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 15 jaar. (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)

Geboortedatum

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

E-mailadres

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Trainingsgegevens

Om diensten bij u af te leveren

Toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Mobiele telefoonnummer

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Financiële administratie

Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

Wettelijke verplichting

Uiterlijk tot 7 jaar na het verstrijken van de overeenkomst.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Correspondentie/ Om diensten bij u af te leveren

Overeenkomst/

toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Gegevens over uw activiteiten op onze website

We gebruiken cookies om het gedrag

van bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.

Toestemming

Uiterlijk tot 2 jaar na verstrijken van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

FysioFit deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FysioFit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt FysioFit uw persoonsgegevens aan andere derden.

Derden:

Bedrijfsfitness programma’s

Slimme trainingsapparaten

Patiëntenportaal

Marketingbureau

Accountant

Adviseur

Boekhouder

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FysioFit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FysioFit gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FysioFit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar diana@fysiofit.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FysioFit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FysioFit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via receptie@fysiofit.nl

Nieuws

 • Nieuw concept: MyPelvi

  Bekkenbodem training voor een sterke basis! Incontinentie of een instabiele houding?

  Lees meer
 • Vacature sport instructeur m/v

  Ben jij die enthousiaste sportieveling die onze leden begeleidt, coach en stimuleert?

  Lees meer
 • Keurmerk NL Actief

  ✅ Bij FysioFit  streven we elke dag naar het bieden van de beste sportervaring.

  Lees meer
Meer nieuws
 • "Fysiofit is de enige sportschool waar ik het sporten kan volhouden, en dat zegt wat!"

  Maaike Piet
 • "FysioFit heeft mij laten zien dat je veel resultaat kunt boeken in 35 minuten kracht- en cardiotraining"

  Rudi Evers
 • "Ik ben op verschillende manieren  en met veel plezier aan mijn gezondheid aan het werken"

  Cees de Rooij (53 jaar)
 • Jack Bruijn (72 jaar)

  " Het resultaat: 23,6 kg afgevallen! En nog veel belangrijker: ...."

  Jack Bruijn (72 jaar)
 • Dirk-Jan van de Poppe (52 jaar)

  "In 2,5 jaar 25 kg eraf!"

  Dirk-Jan van de Poppe (52 jaar)